Složení výkonného výboru Mykologického klubu Slavkovský les, z.s.

 

Předseda (statutární orgán klubu):  Vlastimil TŮMA
   
Výkonný výbor:  
místopředseda: Miroslav TAUŠ
pokladník: Pavel SYŘIŠTĚ
člen: Jiří DUBEC
   
Kontrolní komise:  
předseda: Dominik MAŠEK
členové: Milada KLABAČKOVÁ
  Vladimír GROSSER

Výkonný výbor a kontrolní komise byly zvoleni Valnou hromadou spolku dne 11. února 2023 a jejich funkční období je 5 let.