Spolek

„Mykologický klub Slavkovský les, z.s.“

 

 

Spolek je právnickou osobou,
jejím sídlem je: Seifertova 1837, 356 01 Sokolov

IČO: 22869204
Číslo účtu: 239554195/0300

 

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů se společným zájmem

www.justice.cz

 

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

Základním účelem a hlavní činností spolku je:

 1. propagace, šíření mykologie a houbaření jak po stránce popularizační, tak po stránce praktické
 2. ochrana přírody a krajiny v úzké spolupráci se státními orgány ochrany přírody a životního prostředí
 3. realizaci svých cílů spolek uskutečňuje zvláště pořádáním:
  • houbařských výstav
  • houbařské poradny, besed o houbách a přírodě, poradenskou činností v oboru mykologie
  • zájezdů a výprav do přírody za účelem poznání a sběru hub
  • jiných mykologických kulturních akcí
  • spolek zajišťuje vhodné smluvní prostory a účinkující (přednášející) na pořádané akce a s tím spojenou propagaci ve sdělovacích prostředcích

 

Mykologický klub Slavkovský les, z.s. je členem České mykologické společnosti Praha.